Skip Navigation
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
B Day
November 1, 2019
Varsity Football 7:00pm
November 1, 2019

Away @ Somersworth High School

SAT
November 2, 2019
G Day
November 4, 2019
JV Football 4:00pm
November 4, 2019

Home vs Somersworth High School

H Day
November 5, 2019
A Day
November 6, 2019
Noon Dismissal
November 6, 2019
Noon Dismissal
November 7, 2019
C Day
November 8, 2019
A Day
November 12, 2019
B Day
November 13, 2019
C Day
November 14, 2019
G Day
November 15, 2019
A Day
November 18, 2019
B Day
November 19, 2019
C Day
November 20, 2019
G Day
November 21, 2019
H Day
November 22, 2019
B Day
November 25, 2019
C Day
November 26, 2019
G Day
November 27, 2019